Utbildningar

Erbjuder jag Studiecirkeln TAKKa anpassad för förskolor. Kontakta mig om du är intresserad Kontakt

Erbjuder skräddarsydda Teckenkurser för personal anhöriga och övriga intresserade.

TAKK används främst tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikations- eller talförmåga . Man talar och tecknar samtidigt de viktigast orden.

Jag har ett varierat kursutbud för närstående och personal och kan även erbjuda kurs på plats hos er.

Karlstadmodellen- en språkträningsmodell
Är du intresserad av Karlstadmodellen, enkel eller utbyggd grammatik?
Jag ordnar kurs och handledning med mig som certifierad handledare!


Varför är det bra att använda TAKK?

  • Tecken kräver mindre finmotorik än tal
  • TAKK använder flera sinnen
  • Tecken ökar koncentrationen
  • Tecken är mer konkreta än tal
  • Tecken tydliggör det talade språket
  • Tecken har man alltid med sig
  • Tecken dämpar den vuxnes talflöde
  • Tecken fungerar som en brygga mellan talet i omgivningen och det egna kroppsspråket.