Moa blir myndig - ligger världen öppen då?

Livet blev annorlunda efter dottern Moas födelse.

Jag vill slippa uppfinna hjulet varje gång!

Moas mamma, Margareta, är ordförande i FUB Västerås och via samverkansorganisationen VHS en del i projektgruppen för
 ”Samordnat Föräldrastöd”. Foto: Anna Pella.

Moas mamma, Margareta, är ordförande i FUB Västerås och via samverkansorganisationen VHS en del i projektgruppen för ”Samordnat Föräldrastöd”. Foto: Anna Pella.

Läs mer här!