21 mars firar vi

World Down Syndrome Day instiftades av Down Syndrome International (DSI) 2006 och äger rum den 21 mars varje år, för att öka medvetenheten och öka förståelsen för Downs syndrom.

Datumet 21/3 valdes eftersom det är unikt för Downs syndrom med 3 kromosomer 21.

I november 2011 beslutade FN att utse 21 mars som ”World Down Syndrome Day”, att iakttas varje år med början 2012. Från och med 2012 uppmanar FN alla medlemsstater, relevanta organisationer i FN-systemet, internationella organisationer, samt det civila samhället, inbegripet icke-statliga organisationer och den privata sektorn, att observera World Down Syndrome Day och aktivt öka allmänhetens medvetenhet om Downs syndrom. Här är FN:s sida om World Down Syndrome Day.

I samband med World Down Syndrome Day…

  • delar Svenska Downföreningen ut priset UPP
  • ordnar de lokala nätverken aktiviteter för att fira Downs syndrom-dagen