Steget före

Steget före är ett kurskoncept för tecken- och språkträning, främst baserat på användning av tecken.

Innehåll och pedagogik har sin grund i Karlstadmodellen och Iréne Johanssons tankar kring språk, språkträning och språkutveckling.

Vill du lära dig mer om att ligga steget före?

Kontakta mig på Kontakt