FMT-metoden är en individanpassad musikterapiform som stimulerar kroppens utveckling.
FMT-terapeuter arbetar förebyggande och där ett konstaterat behov finns, oavsett ålder. 

Moa har gått på FMT i många år vi har sett en enorm utveckling av mycket! Cool

FMT handlar om:

• kroppsuppfattning
• självförtroende
• lust och motivation
• energi
• koncentration
• minne
• socialt samspel
• vakenhet