TAKK

Tecken

Internationellt sett kan man säga att AKK började användas till personer med autism under 70-talet (Howlin, 2006). De rapporter som då började dyka upp handlade om att använda tecken. I början använde man sig av mer formella teckenspråkssystem men ganska snabbt märkte man att detta var för svårt och abstrakt för gruppen varpå mer anpassade sätt att arbeta med tecken utvecklades.
I Sverige började forskaren Iréne Johansson att använda teckenkommunikation med stor framgång till barn med Downs syndrom inom ramen för ett heltäckande språkstimulanspaket som kom att kallas för Karlstadmodellen (Johansson, 1981).
Karlstadmodellen och betoningen på tecken fick stort inflytande och många verksamheter t ex habiliteringar och särskolor började använda tecken som stöd inte bara för barn med Downs syndrom, utan också t ex till barn med autism.

Tre sätt att använda tecken

1. Teckenspråk

Teckenspråk är fullgoda språk i likhet med till exempel svenska, finska och engelska. Ett teckenspråk är ett manuellt, visuellt och spatialt språk med egen grammatik. Den som tecknar använder inte rösten, eftersom teckenföljden inte följer det talade språkets ordföljd. Teckenspråk används med döva, teckenspråkiga personer.
Svensk sats: Min katt har klättrat upp i trädet. Teckenföljd: MIN KATT TRÄD KLÄTTRA HAR.

2. Tecknad svenska

Tecknad svenska innebär att man talar normal svenska och tecknar samtidigt, enligt principen ett tecken för varje ord. Teckenföljden är densamma som svenskans ordföljd. Tecknad svenska används med hörselskadade personer som kan utnyttja sin hörsel men som ändå inte uppfattar alla språkljud. Då kan tecknen hjälpa till att ”höra rätt”.

Svensk sats: Min katt har klättrat upp i trädet. Teckenföljd: MIN KATT HAR KLÄTTRA UPP I TRÄD

3. Stödtecken / Tecken som stöd (TSS)

Användningen av stödtecken innebär att man talar normal svenska och tecknar samtidigt de viktigaste orden i satsen. Stödtecken används främst med hörande personer med språkstörning eller utvecklingsstörning. Ett konkret tecken kan vara lättare att förstå än ett ord. När ordförståelsen uppnås kan stödtecknet lämnas bort.

Svensk sats: Min katt har klättrat upp i trädet. Teckenföljd: KATT TRÄD

Pratkarta Halloween

Pratkarta hösten

Pratkarta vinterkläder

Pratkarta vinter

Använd att samtala runt utveckla tecken och ordförråd.

Tidsbegrepp

Använd att samtala runt utveckla tecken och ordförråd.

Teater

Samtalskarta om teater

Pratkarta födelsedag