Arvsfondpojekt

SAMFÖR är ett projekt finansierat av Arvsfonden, Samhällskontraktet och Mälardalens högskola. SAMFÖR har barn med funktionsvariation och deras familjers välbefinnande i fokus genom att samordna och stärka stödet till föräldrar och barn, men även till andra i barnets närhet. Vårt mål är att lokalt samordna samhällets resurser till familjer med barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. SAMFÖR genomförs som ett pilotprojekt i Eskilstuna och Västerås kommun under 2013-2016.

Projektet har avslutats vi jobbar på att få en fortsättning. Föräldrar behöver stöd det har slutrapporten visat och just nu håller socialstyrelsen på att utreda om behov finns.

Medverkade i projektetledningen, styrgruppen och samordnade.