Rubrik

Det här är en paragraf. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera paragrafen. Det här är rätt ställe att skriva lite mera om dig själv och introducera webbsidan för dina besökare.

Arvsfondpojekt

SAMFÖR är ett projekt finansierat av Arvsfonden, Samhällskontraktet och Mälardalens högskola. SAMFÖR har barn med funktionsvariation och deras familjers välbefinnande i fokus genom att samordna och stärka stödet till föräldrar och barn, men även till andra i barnets närhet. Vårt mål är att lokalt samordna samhällets resurser till familjer med barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. SAMFÖR genomförs som ett pilotprojekt i Eskilstuna och Västerås kommun under 2013-2016.

Projektet har avslutats vi jobbar på att få en fortsättning. Föräldrar behöver stöd det har slutrapporten visat och just nu håller socialstyrelsen på att utreda om behov finns.

Medverkade i projektetledningen, styrgruppen och samordnade.